PRIVACYVERKLARING

Wij streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken. Het betreft gegevens die je kun- nen identificeren, zoals je naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers en andere informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van onze website alsook de door onze gebruikte cookies. Neem de tijd om dit Privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

Company Sandwich, gevestigd aan Tweede Jan Steenstraat 113-2, 1074 CN te Amsterdam, is verant- woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens hoofdkantoor:

Company Sandwich

Tweede Jan Steenstraat 113-2 1074 CN Amsterdam

06 398 308 67

nany@companysandwich.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Company Sandwich verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nany@companysandwich.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Company Sandwich verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Company Sandwich analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 • Company Sandwich volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze produc- ten en diensten afstemmen op jouw behoefte

 • Company Sandwich verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Company Sandwich neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Company Sandwich) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Company Sandwich bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te re- aliseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan je meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Company Sandwich verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken in- dien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelij- ke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Compa- ny Sandwich blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Pagina 2 van 3

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Company Sandwich gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je brow- ser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

nany@companysandwich.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine reada- ble zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Company Sandwich zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Company Sandwich wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Company Sandwich neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatrege- len om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzi- ging tegen te gaan.

nany@companysandwich.nl.


Voor 10 uur besteld
dezelfde dag bezorgd
Vers bereid
Vers bereid
volgens eigen recept
Snel geleverd
Snel geleverd
op tijd voor de lunch
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Bespaar tijd

Reviews

EZ- base

Zeer goede service, altijd keurig op tijd en overheerlijke broodjes. Mooi opgemaakt, wij zijn zeer tevreden!

Shannon Bravenboer

Gister voor het eerst broodjes besteld bij Company Sandwich; gekozen voor de Bloemschaal. Netjes op tijd geleverd, lekkere broodjes (genoeg ook!) en mooi opgemaakt.
Alleen maar positieve berichten!

Kathelijne Saathof

De lekkerste broodjes bestel ik altijd bij Company Sandwich. Sinds jaren bestellen wij ook de bloemschaal die ik nergens anders gezien heb, een eyecatcher bij een belangrijke vergadering!
Vers, origineel en super service!!